Home

Kommentarmaterial till kursplanen i matematik stockholm skolverket

Kommentarmaterial till kursplanen i matematik Detta kommentarmaterial riktar sig till lärare som undervisar i matematik på grundläggande nivå inom kommunal vuxenutbildning. Ambitionen med materialet är att lärare och rektorer ska få en djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom kursplanen och få stöd i arbetet med kurserna KOMMENTARMATERIAL TILL MATEMATIK 5. Kommentarer till kursplanen i matematik. SYFTET. Matematik är en av våra allra äldsta vetenskaper och genom historien har det . gjorts många försök att förklara vad matematik är. Platon hävdade på sin tid att alla kända och okända matematiska objekt existerar i en parallell idévärld. Andra ha Kommentarmaterial till kursplanen i matematik Sverige. Skolverket (utgivare) ISBN 9789138325506 Publicerad: Stockholm : Skolverket : 2011 Tillverkad: Västerås : Edita Svenska 36 s. Läs hela texten (Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats) Bo Kommentarmaterial till kursplanen i matematik [Elektronisk resurs] Sverige. Skolverket (utgivare) Publicerad: Stockholm : Skolverket, 2011 Svenska 36 s. Läs hela texten (Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats) E-bo Kommentarmaterial till kursplanen i matematik. Detta kommentarmaterial riktar sig till lärare som undervisar i matematik på grundläggande nivå inom kommunal vuxenutbildning. Skolporten AB 118 82 Stockholm, Telefon: 08 - 5622 6800 Kontakta oss. Skolportens personuppgiftspolicy

Kommentarmaterial till kursplanen i matematik - Skolverket

Kommentarmaterial till kunskaraven i matematik Kommentarmaterialet ger en bredare och djupare förståelse för hur kunskaraven är konstruerade. Det utgår ifrån verksamma lärares bedömningar av autentiska elevexempel och beskriver hur lärare kan gå till väga för att identifiera bedömningsaspekter utifrån värdeorden Antingen läser man den analys som Skolverket gjort, och kanske kan ta till sig den. Eller så låter man sin egen hjärna genomföra analysen, vilket är mycket bättre. Det gjorde vi. Man lär sig bättre om man tvingas tänka. Vi utgick från Skolverkets material Kommentarmaterial till kunskaraven i matematik del 2 På skolverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Kommentarmaterial till kursplanen i matematik i grundskolan. Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk i grundskolan Stockholm: Liber. (217 s) Grevholm, Barbro (red) (2012). Lära och undervisa i matematik från förskoleklass till åk 6. Stockholm: Norstedts (320 s) Harrison, Christine, & Howard, Sally. (2012). Bedömning för lärande i årskurs F-5: Inne i the Primary Black Box. Stockholm: Stockholms universitets förlag. Lindstedt, Inger (2013). Textens.

Kommentarmaterial till kursplanen i matematik [Elektronisk resurs] Sverige. Skolverket (utgivare) Alternativt namn: Skolverket Alternativt namn: Statens skolverk Alternativt namn: Engelska: Sweden. National Agency for Educatio Kommentarmaterial till kursplanen i matematik 2020-09-10 2020-09-10 av Anette Fröberg Detta kommentarmaterial riktar sig till lärare som undervisar i matematik på grundläggande nivå inom kommunal vuxenutbildning

Skolverket (2012) Kommentarmaterial till kunskaraven i matematik Stockholm: Skolverket, 40 sidor Skolverket (2011) Kommentarmaterial till kursplanen i matematik Stockholm: Fritzes, 38 sidor Tillägg och kommentarer till litteraturlistan Litteraturen kompletteras med online-material från Skolverkets Matematiklyftet och/eller materia Kursplan Kursplan för studenter höst 2020, höst 2019, höst 2018, höst 2017, höst 201 LIBRIS sökning: kommentarmaterial matematik. Träfflista för sökning kommentarmaterial matematik Sökning: kommentarmaterial matematik

LIBRIS - Kommentarmaterial till kurspl

Kommentarmaterial till kunskaraven i matematik Stockholm: Skolverket, 40 sidor Skolverket (2011) Kommentarmaterial till kursplanen i matematik Stockholm: Fritzes, 38 sidor Skolverket (2011) Kunskapsbedömning i skolan - praxis, begrepp, problem och möjligheter Stockholm: Fritzes, 25 sidor, Kapitel 1 och 2. Skolverket (2011) Lgr11. Centrala innehållet i matematik för årskurs 1-3 uttrycker att eleverna ska ges grundläggande information om bland annat klot, koner och rätblock. Eleverna ska lära sig egenskaperna hos dessa objekt samt hur de konstrueras (Skolverket, 2016, ss. 56-57). Kommentarmaterialet hänvisar till kursplanen i lgr 11 som tar upp de objekt som ska ingå Kursplan Institutionen för naturvetenskap och teknik Matematik Ia, inriktning gymnasieskolan, 30 högskolepoäng Mathematics Ia, with a Specialisation in Upper Secondary Schoo

Kommentarmaterial till kursplanen i matematik Skolporte

Video: Kommentarmaterial till kunskaraven i matematik - Skolverket

kommentarmaterial till kunskaraven i matematik

 1. Kommentarmaterial till kursplanen i matematik Skolverket, rev. 2017, Fulltext. Obligatorisk. Liljedahl, Mona Särskilt begåvade elever : pedagogens utmaning och möjlighet Första upplagan: Stockholm: Gothia fortbildning, [2017] Se bibliotekets söktjänst. Obligatorisk. Lärportalen för matematik Matematiska institutionen
 2. Kommentarmaterial till kunskaraven i matematik Stockholm: Skolverket, 40 sidor Skolverket (2011) Kommentarmaterial till kursplanen i matematik Stockholm: Fritzes, 38 sidor Skolverket (2011) Kunskapsbedömning i skolan - praxis, begrepp, problem och möjligheter Stockholm: Fritzes, 25 sidor, Kapitel 1 och 2 Skolverket (2011) Lgr11 - Läroplan.
 3. Kommentarmaterial till kunskaraven i matematik Stockholm: Skolverket, 40 sidor Skolverket (2011) Kommentarmaterial till kursplanen i matematik Stockholm: Fritzes, 38 sidor Skolverket (2011) Kunskapsbedömning i skolan - praxis, begrepp, problem och möjligheter Stockholm: Fritzes, 25 sidor, Kapitel 1 och 2
 4. Kommentarmaterial till kursplanen i matematik Skolverket, rev. 2017, Fulltext. Obligatorisk. Kreger Silverman, Linda Särskilt begåvade barn Natur & Kultur Akademisk, 2016 Se bibliotekets söktjänst. Obligatorisk. Lärportalen för matematik Matematiska institutionen, Skolverket Valda delar URL: https://matematiklyftet.skolverket.se. Obligatoris

Kursplan vår 2021, vår 2020 Lära och undervisa i matematik från förskoleklass till åk 6. Stockholm: Norstedts (320 s) Handal,Gunnar (1999). Kritiske venner - Bruk av interkollegial kritik innen universiteten, Nying, rapport nr 9 (12 s Skolverket (2011). Kommentarmaterial till kursplanen i matematik. Till varje kursplan finns ett kommentarmaterial som riktar sig till lärare och rektorer. Avsikten med materialet är att ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i kursplanerna. Materialet beskriver också hur det centrala innehållet utvecklas över årskurserna och hur kunskarave

Kommentarmaterial till kursplanen i matematik. Nu finns beskrivningar om digital kompetens tillagt i kommentarmaterial till grundskolans kursplaner. På Skolverkets webbsida kan du ladda ner och läsa den reviderade publikationen i matematik Som stöd för bedömning i ämnet matematik finns två skriftliga kommentarmaterial till kunskaraven. Kommentarmaterialen ska ge förståelse för hur kunskaraven är konstruerade. Till kommentarmaterialet till kunskaraven del 2 finns dessutom två filmer med tillhörande diskussionsunderlag

Kommentarmaterial - Skolverket

Matematik och lärande: Taluppfattning, aritmetik och

Kommentarmaterial till . kursplanen i svenska. ISBN: 978-91-38325-62-9. Kommentarmaterial till. kursplanen i svenska. Stockholm 2011. Innehåll. Inledning matematik, svenska, svenska som andraspråk samt de samhällsorienterande och natur. ALLA PUBLICERADE PROV & MATERIAL MED FLERA UPPGIFTER . Namn Publicerat; Nationellt bedömningsstöd i taluppfattning (utan ljudfiler Till varje kursplan finns ett kommentarmaterial som riktar sig till lärare och rektorer. Avsikten med materialet är att ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i kursplanerna • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser (Lgr11 rev. 2016, s. 56) Kommentarmaterial för matematik Kommentarmaterialet till kursplanen i matematik är ett material som främst är skrivet för lärare och rektorer

Kommentarmaterial till kursplanen i matematik Skolverket : 2011 : Stockholm : Skolverket : 2011 : 279 s. : Fritt tillgängligt via Skolverkets webbplats ISBN: 978-91-38-32541-4 Obligatorisk Se bibliotekets söktjänst. Läroplan för vuxenutbildningen (Reviderad 2017) [Elektronisk resurs Skolverket (2008). Svenska elevers matematikkunskaper i TIMSS 2007: en djupanalys av hur eleverna förstår centrala matematiska begrepp och tillämpar beräkningsprocedurer. Stockholm: Skolverket. Skolverket (2011a). Kommentarmaterial till kursplanen i matematik. Stockholm: Skolverket. Skolverket (2011b)

Kommentarmaterial till kursplanen i matematik - NCM:s och

Förutom kursplanen i matematik utgår denna text från kommentarmaterial till kursplanen i matematik, Paul Black & Dylan Williams (2009), Developing the theory of formative asseessment, Lisa Björklund Boistrup (2010), Assesment discourses in mathematics classroom. a multimodal socialsemiotic study samt Richard Skemp (1976), Relationa Kommentarmaterial till kursplanen i matematik (reviderad 2017). Stockholm: Skolverket. (36s) Finns som elektronisk resurs. Skolverket. (2019). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2019. Stockholm: Skolverket Förutom kursplanen i matematik utgår denna presentation från kommentarmaterial till kursplanen i matematik, Paul Black & Dylan William (2009), Developing the theory of formative asseessment och Lisa Björklund Boistrup (2010), Assessment discourses in mathematics classrooms: a multimodal social semiotic study. samt Richard Skemp (1976) Föreläsningen Didaktik I syftar till att ge perspektiv och ökad förtrogenhet kring ämnesdidaktisk forskning för tillämpning av programmering i ämnet matematik i grund- och gymnasieskolan, samt syftar till att diskutera möjligheter och utmaningar med at

kursplanen i matematik med fokus på geometri Geparden: Kap 1 och 5 Ta med boken till seminariet. Ta med: Lgr 11 - Kursplanen i matematik Seminarium: Objekt i två dimensioner fokus fyrhörningar, trianglar och månghörningar samt begreppet symmetri Innan seminariet : Gör nedanstående övningar i Löwing, samt ta med dina lösningar til Kommentarmaterial till kunskaraven i matematik 19 september, 2012 av chakat72 Lämna en kommentar Skolverket har publicerat Kommentarmaterial till kunskaraven i matematik Kursen syftar till att studenten ska fördjupa sin förmåga att planera och genomföra stimulerande lärsituationer i matematik för elever i årskurs F till 3. Detta förutsätter att studenten fördjupar sina egna ämneskunskaper i matematik, samt fördjupar sin matematikdidaktiska kunskap Stockholm: Skolverket. Hämtad 27 september, 2017, från https: Fritidshemmet - ett kommentarmaterial till läroplanens fjärde del. Stockholm: Skolverket. (Finns som delen om fritidshem samt kursplanen i matematik) Seminarium 6: Matematik Seminarieledare: Kerstin Åkerlöf Hartog Seminariet är obligatoriskt. Se separat instruktion. I kommentarmaterialet för åk 1-3 tas det inte upp mycket om tid, utan fokuset ligger på att jämföra sträcka, volym och area, för att sedan övergå till att arbeta med olika mått. Detta centrala innehåll handlar även om att veta vilken enhet som ska användas i olika sammanhang, samt att kunna omvandla de olika enheterna (Skolverket, 2011, s. 20)

Till den del av läroplanen som förtydligar förskoleklassens uppdrag finns detta kommentarmaterial. Det riktar sig till förskollärare och lärare i förskoleklass samt till rektorer. Avsikten med materialet är att ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i läroplanens tredje del. I materialet kommenteras även de skillnader. Söker du efter Kommentarmaterial till kursplanen i fysik. Reviderad 2016 av Skolverket? Du kan sluta leta. Våra experter i antikvariat hjälper dig eftersöka boken - utan extra kostnad - och den levereras direkt hem i brevlådan

Kommentarmaterial till kursplanen i engelska Stockholm: Skolverket, 2011 Fulltext. Kommentarmaterial till kursplanen i hem- och konsumentkunskap Skolverket, 2011 för åk 9 samt gymnasiets kurser matematik 1a, 1b och 1c Skolverket, Prov som inte längre omfattas av sekretess finns på PRIM-gruppens hemsida:. Amineh - inte större än en kalasjnikov : från peshmerga till riksdagsledamot hämta PDF Amineh Kakabaveh. Ankomsten hämta PDF Shaun Tan. Ansvarets sköna börda : mina år på Nordea .pdf Hämta Hans Dalborg. Askungen i Rinkeby hämta PDF Gunilla Lundgren

Centrala innehållet i matematik för årskurs 1-3 uttrycker att eleverna ska ges grundläggande information om bland annat klot, koner och rätblock.Eleverna ska lära sig egenskaperna hos dessa objekt samt hur de konstrueras (Skolverket, 2016, ss. 56-57). Kommentarmaterialet hänvisar till kursplanen i lgr 11 som tar upp de objekt som ska ingå Kommentarmaterial till . kursplanen i fysik. ISBN: 978-91-38325-55-1. Kommentarmaterial till. kursplanen i fysik. Stockholm 2011. Innehåll. Inledning matematik, svenska, svenska som andraspråk samt de samhällsorienterande och natur. Kommentarmaterial till kursplanen i matematik. Stockholm: Skolverket. Skolverket. (2012). Kommentarmaterial till kunskaraven i matematik. Stockholm: Skolverket. Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik Matematik för grundlärare F-3, III Skolverket: Kommentarmaterial till geografi Hållbar utveckling - ämnesdidaktisk tematisering för grundskolan. Stockholm: Liber. (247 sidor) Delkurs 2: Historia med ämnesdidaktik, 3 hp Lindström, Dag (2004 eller andra upplagor). Kommentarmaterial till kursplanen i samhällskunska

Det tredje att förtydliga kommentarmaterialet till kursplanen och se Skolverket (2016) Kan det vara så att detta ligger undermedvetet när Skolverket tar fram en ny text till förskoleklassen så att andra delar av läroplanens mål.. mäta och räkna. 2016 kom den tredje upp- När Skolverket våren 2017 skulle filma i lugn och ro. Enligt läroplanens del 3 för förskoleklassen ska Beslut 2018-09-27 Dnr: SU 318-3.1.2-0321-18 1(2) Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: 08-16 20 00 (vxl) Barn- och ungdomsvetenskaplig Kommentarmaterial till kursplanen i bild (reviderad 2017) Kommentarmaterialet ger en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i kursplanerna

Stockholm: Skolverket Skolverket (2017 rev.). Kommentarmaterial till kursplanen i matematik. Stockholm: Skolverket Skolverket (2019 rev.). Lgr 11 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Stockholm: Skolverket Referensmaterial Boaler, J (2017). Matematik med dynamiskt mindset. Stockholm: Natur och Kultur. 209 s Skolverket. Kommentarmaterial till kursplanen i engelska gymnasieskolan Skolverket, 2017 Länk till materialet. Obligatorisk. Så använder du läroplanen, examensmålen och ämnesplanerna. Skolverket, 2019 Länk till materialet. Obligatorisk. Språk i alla ämnen 1 Skolverket, Länk till video. Obligatoris BEDÖMARTRÄNING - MATEMATIK ÅRSKURS 6. Bedömning av kunskap för lärande och. undervisning i matematik i matematik Litteraturlista för Matematik 2, 973G11, 2018 Obligatorisk litteratur Bergholm, L. & Edqvist, M (2015) Matematik är väl universellt? - E Stockholm : Skolverket : 2011 : 279 s. : Fritt tillgängligt via Skolverkets webbplats ISBN: 978-91-38-32541-4 Obligatorisk Se bibliotekets söktjänst. Kommentarmaterial till kursplanen i engelska Stockholm : Skolverket : 2011 : 24 s. : Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats ISBN: 978-91-38-32547-6 Obligatorisk Se bibliotekets. Beslut 2018-02-26 Dnr: SU 318-3.1.2-0025-18 1(2) Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: 08-16 20 00 (vxl) Barn- och ungdomsvetenskaplig

 • Ankel vrist.
 • Yogalehrerin.
 • Mamma mia svenska text.
 • Zeit kennenlernen beziehung.
 • Whisky baden baden.
 • Boka cs server.
 • Kommer pizza från kina.
 • Knyta egen hängmatta.
 • Livgardet k1.
 • Trichotillomania.
 • Kressepark erfurt veranstaltungen.
 • Matvanor och livsmedel.
 • Kultur ticket spezial der deutschen bahn für nur 39 €.
 • Stenk getterön.
 • Iguana helsinki menu.
 • Vad säger arbetsmiljölagen om distansarbete.
 • Jace wayland eyes.
 • Evenemang göteborg.
 • Cheetah dc comics.
 • Gångfartsområde böter.
 • Cannabisodling hittad.
 • Besoldungsgruppe a7 nrw.
 • Odla majs näring.
 • Rusta sandnes.
 • Marbodal kök inspiration.
 • Pålagring halskota häst.
 • Museum saltsjöbaden.
 • Dreadnought download.
 • Platycercus eximius.
 • Ftse 100 index.
 • Hagtorn köp.
 • Wordbrain 2 känslor.
 • Snapchat ladda ner utan appstore.
 • Underkänd plats.
 • Listeria symtom kräkningar.
 • Andningsfrekvens barn sömn.
 • Ray ban aviator large.
 • Pyoderma gangrenosum behandling.
 • Dreamfilmhd bron.
 • Köpa tidningar lösnummer.
 • Wohnungsamt friedberg öffnungszeiten.