Home

Moderna språk meritpoäng

Moderna språk 5 ger 0,5 meritpoäng. Du kan maximalt få 1,5 meritpoäng i moderna språk. Antingen genom att ha godkänt betyg i moderna språk 3 och 4 eller genom moderna språk 4 och 5, om moderna språk 3 krävs för särskild behörighet. Om du har betyg i språk 4 men saknar betyg i språk 5 kan du få 0,5 meritpoäng för ett annat. Meritpoäng för moderna språk - max 1,5 poäng Language B, HL eller Language B, SL (inte svenska och engelska) ger en och en halv (1,5) meritpoäng. Language ab initio eller ett modernt språk under det förberedande året (pre-IB) eller Komvux läst inom det svenska gymnasiesystemet (moderna språk steg 3) ger 0,5 meritpoäng om språk 3 inte krävs för särskild behörighet Språk 2 Lägst steg 2 (Moderna språk 2) — ger 0,5 meritpoäng om du redan har 1,0 poäng från Språk 1. Stegen ger alltid maxpoäng för sin nivå, oberoende av om alla steg finns med i slutbetyget eller inte. Om du får 1,5 meritpoäng för Språk 1 har du alltså kommit upp i maxpoäng för moderna språk. Med moderna språk menas inte.

Meritpoäng - Antagning

Engelska 7 ger 1.0 Meritpoäng. Om du inte får några Meritpoäng för Moderna språk, kanske du ändå kan uppnå max antal - genom Mattekurserna. Du kan välja högre Mattekurser inom Individuellt val eller kanske inom Programfördjupningen /beroende på vilket program du läser/. Man kan även klara sig bra utan några Meritpoäng alls Moderna språk kan utgöra en stor del av meritpoängen. Mer om meritpoäng på Universitets- och högskolerådets webbplats antagning.se. Språkval eller elevens val leder till olika nivå. För att kunna få hög meritpoäng i moderna språk måste studierna påbörjas i grundskolan. Språket i grundskolan måste också läsas som så kallat. Meritpoäng slutbetyg (max 1,5) Moderna språk 3 . 0,5 meritpoäng. 0,5 meritpoäng. Moderna språk 4 . 1,0 meritpoäng. 0,5 meritpoäng (om steg 3 krävs för behörighet ges 1,0 m-poäng för steg 4) Moderna språk 5. 0,5 meritpoäng. 0,5 meritpoäng. Moderna språk lägst nivå 2 om sökande fått meritpoäng nivå 4 för annat språk. 0,5.

Med moderna språk menas inte svenska eller svenska som andraspråk. Inte heller modersmål, hemspråk eller engelska räknas dit. Svenskt teckenspråk för hörande ger meritpoäng som ett modernt språk. Har du läst B- eller C-språk gäller: B-språk 1 kurs A ger 0,5 meritpoäng B-språk 1 kurs B ger 1,0 meritpoäng B-språk 1 kurs B och. Ämne - Moderna språk. Moderna språk är ett ämne som kan innefatta en stor mängd språk. Dessa kan sinsemellan vara mycket olika vad gäller allt från skriftsystem och uttal till utbredning och användning inom skiftande sammanhang som vardagsliv, kultur, politik och utbildning

För den som vill räkna med meritpoäng i moderna språk, engelska och matematik, är det inte nödvändigt att visa alla nivåer inom ett ämne. Exempel. Sökande har betyg i Matematik A i slutbetyget och kompletterar med Matematik C. Trots att han/hon inte redovisar nivån för Matematik B, får sökande ger 1,0 meritpoäng eftersom Matematik C ligger 2 nivåer över behörighetskravet A Att läsa Moderna språk på gymnasiet kan dessutom ge dig meritpoäng! Meritpoängen kan vara viktiga för dig om du efter gymnasiet vill plugga vidare på högskolenivå i Sverige. Moderna språk är ett eget ämne med en egen kursplan på grundskole- och gymnasial nivå och det omfattar alla språk utom svenska, svenska som andraspråk, engelska, klassisk grekiska, latin och teckenspråk

Meritpoäng moderna språk - börja med steg 4 istället för 3

 1. Moderna språk 5 eller moderna språk 2 i ett annat modernt språk - 0,5 meritpoäng (förutsatt att den sökande inte redan uppnått 1,5 meritpoäng) Meritpoäng för engelska - max 1,0 poäng För sökande med slutbetyg: Kurs B ger 0,5 meritpoäng; Kurs C ger 1,0 meritpoäng* * För att få tillgodoräkna sig 1,0 meritpoäng för Engelska C.
 2. st) är matte 4
 3. Den som kompletterar med Gy11-kurser för ett samlat betygsdokument, får meritpoäng enligt det tidigare systemet. Här framgår vilka Gy11-kurser som motsvarar vad och vilken meritpoäng den sökande får i moderna språk, engelska respektive matematik
 4. Det finns lärare som får undervisa i samma språk som Modersmål och som Modern språk - och finns det på din skola en sådan behörig lärare, då kan du läsa ditt modersmål som Modernt språk. I så fall borde kunna få Meritpoäng - i fall du får betyg i t.ex. Moderna språk 4 (i ett språk som är ditt modersmål)
 5. hej Gadil! Det är i princip möjligt att läsa Moderna språk (arabiska) och för steg 3 och 4 får man Meritpoäng.Dock krävs det att lärare finns som kan sätta betyg i Moderna språk (arabiska) och det är en ennan behörighet än för Modersmål (arabiska) för att Modersmål och Moderna språk är, enligt Skolverket, två olika ämnen.. Om skola har möjlighet att erbjuda Moderna.
 6. Moderna språk - max 1,5 meritpoäng. Du kan maximalt få 1,5 meritpoäng i moderna språk. Antingen genom att ha godkänt betyg i moderna språk 3 och 4 eller genom moderna språk 4 och 5, om moderna språk 3 krävs för särskild behörighet
 7. På SA-programmet läser du moderna språk i två år, medan EK och NA läser språk under sitt första läsår. får du meritpoäng! Dessa kan ha stor betydelse när du söker en högskoleutbildning: steg 3 (när du fortsätter med det språk du läst i grundskolan).

Språkval och meritpoäng - Utbildningsguide

Meritpoäng för examen inte samma som för slutbetyg - UHR:s

 1. Moderna språk 4 = ytterligare 1,0 meritpoäng Om moderna språk 3 krävs för behörighet får du 0,5 meritpoäng för: - moderna språk 5 eller - moderna språk 2 i ett annat modernt språk Maximalt 1,5 meritpoäng för moderna språk Matematik Om behörighetskravet är grundläggande behörighet
 2. Moderna språk och meritpoäng. Den elev som har läst ett modernt språk som språkval i grundskolan kan alltså tillgodoräkna sig det betygsvärdet utöver värdet av de 16 bästa betygen vid antagningen till gymnasieskolan. Men detta är bara om eleven läst moderna språk som språkval
 3. Extra meritpoäng för moderna språk som språkval. Om du har läst moderna språk som språkval kan det betyget också räknas in i ditt meritvärde. Du räknar då ihop värdena för både dina 16 bästa betyg och ditt betyg i moderna språk som språkval. Högsta möjliga meritvärde kan då istället bli 340 meritpoäng. Färdighetspro
 4. och 1 meritpoäng för moderna språk 4. 0,5 meritpoäng för moderna språk 5. Moderna språk 2 i ytterligare ett språk kan ge 0,5 meritpoäng om eleven har läst moderna språk 4. Totalt högst 1,5 meritpoäng. • Sedan 2014 ges meritpoäng för fördjupande kurser i svenskt teckensprå
 5. Den som kompletterar med Gy11/Vux12-kurser i ett slutbetyg eller annat äldre betyg, får meritpoäng enligt det tidigare systemet. Här framgår vilka Gy11-kurser som motsvarar vad och vilken meritpoäng den sökande får i moderna språk, engelska respektive matematik
 6. Grundskolans kursplan i moderna språk ingår i samma stegsystem som gymnasieskolans ämnesplan. Steg 1 och 2 finns både i grundskolan (moderna språk inom ramen för elevens val respektive språkval) och i gymnasial utbildning, moderna språk 1 och 2. Stegens nivåer blir tydliga genom att kontrasteras med under- och överliggande steg
 7. Moderna språk 5 ger 0,5 meritpoäng. Engelska 7 ger 1 meritpoäng. I matematiken ger varje nivå som är över behörighetskravet 0,5 meritpoäng. Om du exempelvis söker en kurs med behörighetskrav Matematik 2, men du har läst upp till Matematik 3 så får du 0,5 meritpoäng

Kursplan - Moderna språk. Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva Moderna språk ger fler poäng. Den högsta poängen du kan få är 340, vilket betyder att du har A i samtliga ämnen. Har du 17 eller 18 betyg får du stryka ett eller två av de sämsta betygen. Om du läst moderna språk ska du bara räkna bort ett ämne och alltså ha ett meritvärde som består av 17 ämnen

Meritpoäng i moderna språk. Visa alla frågor. 22 aug 2008. Fråga: Steg 3 i ett språk ger 0,5 meritpoäng och steg 4 ger ytterligare 0,5 meritpoäng Om eleven kommer till gymnasiet med förkunskaper i minst ett modernt språk kan hen på gymnasiet få godkända betyg i moderna språk 3 och 4, vilket ger Meritpoäng. För mer info var god se GymnasieGuiden.se. Men, även bortsett från betyg och möjlighet att komma in på sin drömutbildning, så är det bra att ha så goda kunskaper i så. Moderna språk steg 3 ger 0,5 meritpoäng (om den inte krävs för behörighet). Steg 4 ger ytterligare 0,5 meritpoäng. Om Steg 3 krävs för behörighet, ger steg 4 1,0 meritpoäng. Steg 5 eller steg 2 i ett annat språk ger ytterligare 0,5 meritpoäng. Engelska. Max 1,0 meritpoäng

Inga meritpoäng. Att nu modersmål kan ge särskild behörighet innebär inte att sökande får tillgodoräkna sig meritpoöng för moderna språk. Något som är viktigt att notera. *) gruppen hette tidigare Bedömningshandboksgruppen. SUHF står för samverkansgruppen Sveriges universitets- och högskoleförbund Moderna språk 1 Steg 4 Moderna språk 2 lägst Steg 2 1,5 B-språk 1 kurs B och lägst C-språk 2 kurs B/ B-språk 2 kurs A eller B Sökande som saknar betyg i något B-språk men har betyg i mer än ett C-språk kan tillgodoräkna sig meritpoäng, se nedan. Nivåerna för de specialregler som gäller C-språk kan inte jämföras med nivåerna. Eftersom eleven får lika många meritpoäng oavsett om den får A eller E på de meritpoäng­givande kurserna, signalerar syste­met att det inte lönar sig att an­ stränga sig. Många elever läser sitt fortsättnings­språk i årskurs 1 och 2 i gymnasiet av taktiska skäl: enbart för att få meritpoängen och ofta helt utan intresse eller ambition att lära sig språket Det är också viktigt att känna till att de moderna språken också ger större konkurrenskraft inför gymnasiet och högskola: Godkänt betyg i språk i grundskolan ger högre meritpoäng till gymnasievalet. Fortsätter man med sitt språk på gymnasiet får man extra meritpoäng till universitetet DEBATT. Den nya regeringen bör avskaffa systemet med meritpoäng i gymnasiet. Istället behövs en strategi för bättre kunskaper i språk i den svenska skolan. Det skriver före detta gymnasiechef Tommy Sandebring

i stället för ett modernt språk, eftersom de anser, eller har hört, att det är svårt att lära sig ett nytt språk. Andra väljer ett modernt språk för att få meritpoäng, vilket även förekommer i gymna-sieskolan. Men det finns även elever som väljer ett modernt språk, eftersom de vill lära sig språk 2. Meritkurser i ytterligare moderna språk Om en sökande kvalificerat sig för 1,0 meritpoäng enligt punkt 1 ges 0,5 meritpoäng för steg 5 i det aktuella språket alternativt 0,5 meritpoäng för steg 2 i ett nytt språk. 3. Meritkurser i engelska Engelska B ger 0,5 meritpoäng och Engelska C ger 0,5 meritpoäng Moderna språk är språk som talas idag. Begreppet sätts ofta - särskilt i akademiska sammanhang - i motsats till klassiska språk (latin och klassisk grekiska), som behandlar utbildning i två numera historiska språk.. Studier i moderna språk sker i många olika utbildningssammanhang. I Sverige förknippas begreppet ofta med tyska, franska och spanska, som är eller har varit. Förslaget hoppas de ska underlätta skolgången för de elever som idag måste läsa fyra språk för att få extra meritpoäng. Gå direkt ska bli del av ämnet moderna språk Moderna språk 4 ger 1 meritpoäng Moderna språk 5 ger 0,5 meritpoäng Moderna språk 2 i ytterligare ett språk ger 0,5 meritpoäng om du fått 1 meritpoäng enligt ovan. Programmen har olika krav beroende på vilken inriktning de har. Det är inga konstigheter, men kan ändå vara bra att få en överblick

L vill ha mer av moderna språk | GP

Ämne - Moderna språk - Ämne - Skolverke

 1. För att stärka de moderna språkens ställning införde alliansregeringen med Liberalerna i spetsen så kallade meritpoäng för de elever som valde att läsa ett andra moderna språk på fördjupad nivå. Också engelska och matematik på fördjupad nivå gavs meritpoäng. Meritpoängen innebär att eleverna kan lägga till extra poäng till sina gymnasiebetyg i sin ansökan till högre.
 2. Du får tillgodoräkna dig max 2,5 sk meritpoäng att lägga till ditt jämförelsetal/snitt. Kurser man kan få meritpoäng för är kurser i Moderna språk, Engelska och Matematik. Lägsta betyget E krävs på kursen. Meritpoäng för moderna språk - max 1,5 meritpoäng • Moderna språk 3 ger 0,5 meritpoäng
 3. Vid gymnasieantagning ger ett betyg i moderna språk ett så kallat meritpoäng som läggs till det totala meritvärdet, och som kan öka chansen att komma in på olika utbildningar

Meritpoäng på gymnasiet. Du kan endast få meritpoäng i moderna språk på gymnasiet om du har läst språket i grundskolan. Meritpoäng från gymnasieskolan är viktiga om du vill studera vidare på universitet eller högskola, särskilt om du vill gå en utbildning som många söker till. Kort om språken Engelska/svensk De mindre språken som italienska, ryska och kinesiska har nästan slagits ut, samtidigt som snedrekryteringen ökat. Det är fler flickor som läser språk och språk har blivit mer av ett akademikerämne, säger Helena von Schantz. Hon menar att eleverna i dag till stor del väljer språk utifrån hur många meritpoäng de får Hej, Ett språk kan man läsa som Modersmål eller som Modernt språk (det är två olika kursplaner) och det kan vara möjligt att läsa ditt modersmål som Modernt språk. I så fall borde du även kunna få Meritpoäng i ett språk som är ditt modersmål Meritpoäng ges för vissa kurser som anses vara meriterande. Man kan få maximalt 2.5 meritpoäng, vilket gör att det maximala betygssnittet (jämförelsetalet) idag är 22.5. Meritpoäng ges idag för tre olika kategorier: Moderna språk, Engelska samt Matematik Moderna språk 2 ger 0,5 meritpoäng om den sökande uppnått 1 meritpoäng enligt ovan. Engelska Engelska 7 ger 1 meritpoäng. Matematik - maximalt 1,5 poäng 0,5 meritpoäng ges för varje kurs som ligger på kursnivå högre än vad som krävs för särskild behörighet

Komplettera för att höja meritvärdet - UHR:s sidor för

Meritpoäng. Meritpoäng är extra poäng som du kan få om du har läst vissa specifika kurser på gymnasiet, till exempel moderna språk och matematik. Om du har möjlighet att tillgodoräkna dig meritpoäng och hur de tillgodoräknas beror på när du gick i gymnasiet. På Antagning.se finns mer information om meritpoäng MODERNA SPRÅK - Dags att välja! Hösten 2018 sker en del förändringar i grundskolan som påverkar ämnet Moderna språk: När du sedan börjar på gymnasiet kan du fortsätta med detta språk och därmed få extra meritpoäng inför högskolestudier skolan att fullflja sina studier i moderna språk är de nya reglerna fr tillträde . till högskolan som börjar gälla 2010 och som kan ge extra meritpoäng fr . språkstudier. Dagens kursplaner fr moderna språk fokuserar på den kommunikativa . frmågan. Det är språkets funktionella egenskaper som är centrala och elev Andelen kvinnor och män som läser ämnet moderna språk på gymnasiet har ökat något varje år under de senaste åtta åren. Ökningen kan förklaras av flera faktorer. Bland annat har regelverket förändrats för hur kurser i moderna språk påverkar meritpoäng när man söker till högskolan

moderna språk beslöt regeringen att från och med 2010 skulle eleverna få särskilda meritpoäng för moderna språk som de kan använda för att lättare få tillgång till vidare studier. Eleverna kan dock inte få meritpoäng för undervisning i svenska, svenska som andraspråk eller engelska och inte heller för undervisning i modersmålet Enligt 10 kap. 4 § skollagen (2010:800) ska det finnas språkval. Skolan ska som språkval erbjuda minst två av språken spanska, tyska och franska. Skolan är inte skyldig att anordna undervisning i ett språk som erbjudits som språkval om färre än fem elever väljer språket. Ett betyg i moderna språk ger så kallade meritpoäng

Att läsa språk på Gymnasiet - GymnasieGuide

För att komma in på en gymnasieutbildning gäller det att ha tillräckliga meritvärden. Det är slutbetyget från nian som ligger till grund för meritvärdet. Meritvärdet är summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i ditt slutbetyg. (17 betyg om man läser moderna språk.) Så här räknar du ut ditt meritvärde Valet av moderna språk har betydelse för andra val framöver till exempel gymnasievalet och val av högskoleutbildningar efter gymnasiet. Därför att när du ska välja till gymnasiet behöver du dels behörighet och ibland också ett bra meritvärde. Behörighet till gymnasiets studieförberedande program är lägsta betyget E i svenska eller svenska som andra språk, matematik, engelska. Moderna språk 3 - 0,5 mp. Moderna språk 4 - 1,0 mp. Engelska 7 - 1,0 mp. Matematik 4 - 0,5 mp. Matematik 5/matematik specialisering - 1,0 mp. Kursen matematik specialisering kan eleverna läsa flera gånger med olika innehåll. Varje kurs ger 0,5 meritpoäng. Yrkesexamina: - Agronomexamen (även områdesbehörighet 11.

Moderna språk, Modersmål och Övriga språk - FrågaSYV

En del kurser som moderna språk steg 3 och steg 5 ger automatiskt meritpoäng (0,5 per kurs), andra är mer beroende av vad för slags högskoleutbildning du söker. Se vidare information från Högskoleverket eller kontakta en studievägledare Språk. På TG ger vi inriktning Språk och du kan välja japansk eller europeisk profil. Du läser två moderna språk utöver engelska och fördjupar dig mer i språk och kommunikation än på något annat program. Eftersom du läser både Engelska 7 och Moderna språk steg 3 och 4 får du också maximala 2,5 meritpoäng. Läs me Meritpoäng - är extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan inför dina högskolestudier. Detta påverkar ditt språkval i grundskolan, därför är det viktigt att du redan i grundskolan planerar dina språkstudier om du tänker plugga vidare efter gymnasiet. Språkstudierna i grundskolan och gymnasiet hänger ihop och är indelade i olika steg. Moderna språk En elev kan skaffa sig extra. Moderna språk - högst 1,5 meritpoäng. Moderna språk steg 3 - 0,5 meritpoäng; Moderna språk steg 4 - 1,0 meritpoäng; Moderna språk steg 5 eller Moderna språk steg 2 i nytt språk - 0,5 meritpoäng (endast aktuellt om steg 3 krävs för behörighet); Engelska - högst 1,0 meritpoäng. Engelska steg 7 - 1,0 meritpoäng; Matematik - högst 1,5 meritpoäng

Moderna språk ger meritpoäng när man söker attraktiva utbildningar, och därför skulle det vara en fördel om elever kan räkna in poängen för sitt hemspråk istället för att läsa. Meritpoäng, eller meritvärde, Utan Moderna språk blir maxpoängen 320. Till estetiska utbildningar kan maxpoängen överstiga 340 poäng då auditions kan ge poäng. Detsamma gäller för spetsutbildningar med prov på färdigheter. Meritvärde är detsamma som konkurrenskraft

Moderna språk Språk 3 - 0,5 meritpoäng Språk 4 - 1,0 meritpoäng Engelska Engelska 7 - 1,0 meritpoäng Matematik, max 1,5 meritpoäng Matematik 2b/c - 0,5 meritpoäng Matematik 3b/c - 0,5 meritpoäng Matematik 4 - 0,5 meritpoäng Områdesbehörighet A2 Behörighetskurse Gymnasiestudier i teckenspråk ska enligt ett beslut i utbildningsutskottet ge meritpoäng på samma sätt som moderna språk. Förslaget väntas klubbas av riksdagen den 19 april Matematik och moderna språk får ökad vikt när gymnasieelever söker till högskolan. Så blir det med de nya antagningsregler med så kallade meritpoäng som regeringen beslutat om

Från den 1 februari 2014 kan elever i gymnasieskolan få meritpoäng om de läser svenskt teckenspråk för hörande. Den svenska regeringen har genomför lagändringar som innebär att ämnet svenskt teckenspråk för hörande ger meritpoäng och att svenskt teckenspråk för hörande kan väljas istället för moderna språk. Tidigare har meritpoäng bara getts till dem som läse Welcome to Moderna språk! Welcome to Moderna språk, a journal of English, French, German, Spanish, Portuguese and Italian languages, literatures and cultures.. Moderna språk has been published every year since 1906, and it is thus one of the oldest journals of its kind in the world. Until 2008, Moderna språk came out in a printed version, but from 2009 it is published as a web-based.

Meritpoäng kan du få för kurser i engelska, matte och moderna språk, du kan få max 2,5 meritpoäng. Engelska 1,0 meritpoäng matematik max 1,5 meritpoäng och moderna språk max 1,5 meritpoäng. Vilka kurser du får meritpoäng för beror på vilken behörighet som krävs för utbildningen du söker, samma kurs kan vara en behörighetsgivande kurs och en meritpoängskurs Meritpoäng eller skoj?: en undersökning om meritpoängens konsekvenser för ämnet moderna språk och framtiden. Järlborn, Jennie . Södertörn University College, Lärarutbildningen. 2011 (Swedish) Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE credits Student thesi Meritpoäng är en sorts bonuspoäng som man får tillgodoräkna sig om man har läst vissa specifika kurser och fått minst betyget E i kursen. De kurser som kan ge meritpoäng är moderna språk 3, moderna språk 4 och moderna språk 5, engelska 7 och matematik 2, matematik 3, matematik 4, matematik 5 och matematik specialisering Det är så mycket enklare att få ett mvg/a i ett steg 1 språk än steg 3. Får jag fråga hur länge (antal år då) ni läster moderna språk? Du kan bara få merit poäng för steg 3/C. För att få ihop meritpoängen skulle jag titta på de andra ämnena och välja dina individuella val efter meritpoäng alt kurser du tror du kan få A i meritpoäng. Meritpoäng för moderna språk vid ansökan till gymnasiet Från och med läsåret 2014/15 kommer den elev som läst ett modernt språk som språkval i grundskolan att kunna tillgodoräkna sig det betygsvärdet utöver värdet av de 16 bästa betygen vid antagningen till gymnasieskolan

Meritpoäng - så funkar det

Ett godkänt grundskolebetyg i tyska, franska eller spanska bör vara ett krav för att bli antagen till något av gymnasieskolans högskoleförberedande program. Dessutom bör meritpoäng för språkstudier i gymnasiet behållas, föreslår Liberalerna. Kunskaper i moderna språk är avgörande för att ett litet land som Sverige ska kunna delta i europeiskt o.. Meritpoäng för moderna språk vid antagning till högre utbildning . För detaljerad information om meritpoäng vid antagning till universitet eller högskola se Universitets- och högskolerådets webbplats www.uhr.se. Author: Tina Jacobsson Created Date: 10/16/2018 05:29:0 Kunskaper i moderna språk är avgörande för att ett litet land som Sverige ska kunna delta i europeiskt och globalt samarbete och för att Sverige ska kunna hävda sig i den internationella konkurrensen. Mot denna bakgrund införde Liberalerna 2010 meritpoäng för de som läser moderna språk på fördjupad nivå i gymnasieskolan Han lyfter som exempel fram att moderna språk ger meritpoäng till högre studier och ökar chansen att komma in på den utbildning man önskar. - Som det är nu är risken stor att man att redan i årskurs 6 gör val som minskar framtida möjligheter. Det är inte bra Moderna språk är ett ämne som många förknippar med språken franska, tyska och spanska, men elever med annat modersmål än svenska kan som tidigare nämnts få studera modersmålet som Modernt språk. Ordet modern förklaras bl.a. med tidsenlig, aktuell i Svenska ordboken (2003, s. 293)

Dessutom bör meritpoäng för språkstudier i gymnasiet behållas, Till de moderna språken hör inte engelska, som redan är obligatorisk läsning för alla elever Moderna språk. Inom den kommunala grundskolan kan du välja mellan följande språk: Franska; Spanska; Tyska; Du kan även välja något av följande språk. De här valen ger inga extra meritpoäng i ditt slutbetyg i nian. Ditt modersmål; Teckenspråk; Svenska eller svenska som andraspråk. moderna språk. Om du fått 1,0 meritpoäng enligt punkten. ovan, kan du få 0,5 meritpoäng för steg 5. i det aktuella språket eller 0,5 meritpoäng. för steg 2 i ett annat modernt språk. Maximalt. 0,5 meritpoäng. Du kan alltså inte få. poäng för både steg 5 och steg 2. Meritkurser i engelska. Engelska B ger 0,5 meritpoäng och engelsk elever som har läst moderna språk i grundskolan och vidare på gymnasiet kan premieras med extra meritpoäng i samband med sin ansökan till högskola/universitet, max 1,5 meritpoäng Observera att: Språkval är inte detsamma som modersmål varav modersmål inte kan tillgodoräknas som ett 17:e betyg L vill ha mer av moderna språk. TT. Fler borde läsa ett andra främmande språk, utöver engelskan, Dessutom bör meritpoäng för språkstudier i gymnasiet behållas,.

Meritpoäng för modersmål och teckenspråk Motion 2011/12

Meritpoäng för moderna språk - max 1,5 poäng. Språk 1. Steg 3 ger 0,5 meritpoäng. Steg 4 ger 1,0 meritpoäng. Steg 5 eller högre ger 1,5 meritpoäng. Bara den högsta nivån räknas. Språk 2. Lägst steg 2 ger 0,5 meritpoäng om sökande redan har 1,0 poäng från Språk 1 Moderna språk 5 kan du få 0,5 meritpoäng för ett annat modernt språk (lägst nivå 2). Detta är alltså ett annat sätt att få 1,5 merit-poäng utan att läsa Moderna språk 5. Om det inte finns något krav på särskild behörighet får du 1, Hitta Moderna språk Inlämningsuppgift på Studienet.se. Ladda ner hundratals matrial av typen Moderna språk Inlämningsuppgift för inspiration Moderna språk 100 p. Retorik 100 p. Samhällskunskap 2 100 p. Träning och tävlingslära 1 100 p. Webbplatskarta. Moderna språk 100 p. Läs mer språk och världen öppnar sig! Och steg 3, 4 och 5 ger meritpoäng när du söker högskoleutbildning. I Spanska,. Betygen i moderna språk från gymnasieskolan är av samma anledning viktiga om eleven vill studera vidare på universitet eller högskola. Andra alternativ till ett nytt språk. Som alternativ till ett modernt språk kan eleven välja att läsa något av nedanstående språk. De här valen ger inga extra meritpoäng i elevens slutbetyg i nian

Hemspråksundervisning blir del av moderna språk i

Områdesbehörigheter och meritpoäng - Utbildningssida

Ämnet moderna språk finns i GMB 1-2 och HF 1. Det är till skillnad från Gy2011 ett obligatoriskt ämne för alla. Eleven kan antingen läsa steg 1 som ett nybörjarspråk eller fortsätta på steg 3 efter grundskolan Moderna språk 4 ger 1,0 meritpoäng Moderna språk 5 ger 0,5 meritpoäng (OBS! du når 1,5 via steg 3 och steg 4. Du kan endast tillgodoräkna dig 1,5 meritpoäng för modernt språk) Om du har betyg i språk 4 men saknar i språk 5 kan du få 0,5 meritpoäng för annat modernt språk (lägst nivå 2) 2019-03-15 Nacka gymnasium 36 Meritkurser. - De moderna språken kämpar i motvind. Det är inte så att alla är totalt ointresserade, verkligen inte, men på många skolor är förut-sättningarna för språken utöver engelska bristfälliga, på flera nivåer, säger Kent Fredholm. Om man från statens sida vill något med språk borde de läsa i tre år Alla språk utom svenska, engelska, grekiska, latin och teckenspråk kallas Moderna språk. Moderna språk är uppdelade i sju steg ett steg motsvarar 100 poäng. Språken har en gemensam kursplan för både grundskolan och gymnasieskolan. Språkval och Elevens val. Hammarskolan erbjuder kurser i de moderna språken Tyska, Franska och Spanska

Björklund: Gör godkänt betyg i språk till inträdeskravAlla måste skärpa sig - Debatt - UNTAbout – yrkesbanan

På Malmö Borgarskola är du en del av en kreativ gemenskap, där det internationella perspektivet är närvarande under hela din studietid. Vi erbjuder nationella gymnasieutbildningar både på svenska och engelska, samt det internationellt ansedda International Baccalaureate (IB) programmet Moderna språk 5 100 p Moderna språk 6 100 p Moderna språk 7 100 p Musikproduktion 1 100 p Musikproduktion 2 100 p Människors behörighet eller meritpoäng. Vissa kurser kan inte ingå tillsammans i examen. Stäm av med studie- och yrkesvägledare innan du välje Hitta mer. Hitta mer. Nyheter. Nyheter; Uppsala; Östhammar; Tierp; Enköping; Knivst Hej. På Skellefteå Kraft tror vi att de flesta människor är intresserade av energin man får när man gör något man gillar. Men inte lika intresserade av el. D..

 • Ls17 alle bäume fällen.
 • Hackstaspåret karta.
 • Polaris equity.
 • Rennes maville.
 • Var är isen som svagast.
 • Fair with hair priser.
 • Irene bodybuilder sweden.
 • Ikea himmelsk.
 • Meinerzhagen einwohner.
 • Guitar strings order.
 • Spik till spikpistol jula.
 • Hoppekids premium 70x160.
 • Kostel sv. jakuba kutná hora.
 • Ladda ner safari.
 • Kolibri gå på marken.
 • Urank.
 • Airport express installation guide.
 • Qui a le droit piano facile.
 • Tanzschule lahr.
 • Barnkanalen offline.
 • Bukplastik landstinget uppsala.
 • Treudd synonym.
 • Chronic sinusitis.
 • Nordstan parkering öppettider.
 • Charge synonym.
 • Potatis livsmedelsverket.
 • Musikverein wien spielplan 2018.
 • Laeiszhalle anfahrt hvv.
 • Bordsdukning fest.
 • Wifi i volkswagen.
 • Over 0,5 tore strategie.
 • Reiki 1 grad reinigungsphase.
 • Bygga en enkel kaninbur.
 • Thomas di leva första fru.
 • Webbdagarna waterfront.
 • Zoidberg.
 • Registreringsnummer häst.
 • Träna apportering hund.
 • Körkortstillstånd syntest.
 • Garry or gary.
 • Volvo rapport 2018.