Home

Arkeologisk forskning

Forskning - Institutionen för arkeologi och antik historia

Forskning. Vid institutionen bedrivs livaktig forskning inom många områden inom arkeologi, klassisk arkeologi och global arkeologi samt egyptologi och osteologi. Vi samarbetar med stora nationella och internationella nätverk. Avdelningen för arkeologi arbetar med förhistoriskt och historiskt material med fokus på teori och disciplinens historia. En arkeologisk undersökning (utgrävning) syftar till att på ett vetenskapligt sätt ta reda på fakta om fornlämningen. Under fältarbetet använder arkeologen olika metoder. Ibland behöver inget ingrepp göras utan kunskap om fornlämningen kan tas fram genom en kartläggning av lämningarna för arkeologisk forskning och utbildning. Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig arkeologisk forskning och utbildning samt därmed sammanhängande historiska studier gällande Götaland och västra Svealand. Ansökan om medel sker årligen vid ett tillfälle Med arkeologisk forskning tolkar arkeologer spåren efter människorna som levde förr. Spåren kan t ex vara stenyxor, smycken och vapen, men även fornminnen och platser i landskapet, såsom runstenar, fornborgar, kyrkor och städer

Arkeologi är att söka kunskap om äldre samhällen, tidigare människors levnadssätt och föreställningsvärld, samspelet mellan människor och miljö, materiell kultur och andra spår av tidigare människors aktiviteter. Vid Umeå universitet fokuseras den arkeologiska forskningen på förhistorisk och historisk tid i Europa och Norden Forskning. Publikationer. Samverkan . Om oss. Internt. Du är här: Start; Institutionen för arkeologi och antikens kultur; Arkeologiska forskningslaboratoriet Skriv ut. Nyheter. Undervisnings- och examinationsform hösten 2020 2020-11-09; Forskningsanslag från Vetenskapsrådet 2020-11-05 Arkeologiska undersökningar visar att fjällrävsjakt har långa traditioner. Polska forskare har hittat lämningar efter 2 400 fjällrävar i Kraków Spadzista i Södra Polen. Platsen är känd sedan tidigare, man har bland annat hitta stora mängder mammutlämningar där samt bevis för att det förekom jakt på mammut i regionen

Som villkor kräver länsstyrelsen en arkeologisk undersökning. De undersökningar som sker i samband med markexploateringar brukar benämnas uppdragsarkeologi och utgör ca 90 procent av alla arkeologiska utgrävningar i landet. Resterande är arkeologiska utgrävningar som bedrivs i forskningssyfte, oftast av en universitetsinstitution Forskningen kan handla om hur historia används i samhället, om arkeologiska metoder, om utvecklingen av museernas publika arbete eller om andra ämnen med anknytning till historia, arkeologi och kulturarvsfrågor. Ofta är projekten samarbeten med andra museer, universitet och högskolor eller med andra organisationer Den omfattande kulturarvsinformationen från arkeologiska undersökningar är i hög utsträckning otillgänglig för datadriven forskning. Urdar-projektet kommer säkerställa att informationen i den digitala dokumentationen från undersökningar inte går förlorad utan blir tillgänglig för forskning genom länkade och öppna databaser Arkeologiska undersökningar visar på en stor variation i bebyggelsens organisation, men även på drastiska nedgångar i bebyggelsens omfattning under vissa tider. Möjliga bakomliggande förklaringar såsom befolkningsdynamik och klimatförändringar diskuteras och relateras till det arkeologiska materialet. Forntida bildvärldar - Joakim Goldhah

Arkeologisk undersökning Riksantikvarieämbete

 1. Programmet har tagits fram i samarbete med Riksantikvarieämbetets undersökningsverksamhet (UV) och är en utbildning för dig som är intresserad av forskning rörande relationen mellan arkeologisk teori och praktik, eller som siktar på en framtida yrkeskarriär inom kulturarvssektorn, och då primärt inom den arkeologiska fältverksamheten
 2. antologi-Metalldetektering inom arkeologi och forskning Metall i form av föremål, mynt och slaggprodukter är ett viktigt arkeologiskt källmaterial. Det är en källa till förståelse av allt från handel, rituella aktiviteter, hantverk och smide till konstruktion av identiteter i det förflutna
 3. Forskning och projekt Menyalternativ under Forskning och projekt. Arkeologiska utgrävningar Menyalternativ under Arkeologiska utgrävningar. 2017 - Jakten på en keramikugn. En unik stadsmiljö från det medeltida Lödöse har hittats i samband med en arkeologisk undersökning under 2018
 4. Forskning Institutionen omfattar fyra ämnen: arkeologi, historisk arkeologi, historisk osteologi och antikens kultur och samhällsliv. Ämnena har fullständiga kandidat-, och magisterutbildningar som forskarutbildningar

hagglundsstiftelse.se - Star

Arkeologi - Institutionen för arkeologi och antikens kultu

Forskning Undermeny för Forskning. Hitta forskning. Excellent forskning Undermeny för Excellent forskning. Möt våra excellenta forskare. ERC-anslag. Arkeologisk kurs vid Svenska Institutet i Rom Kurs Avancerad nivå 15 högskolepoäng (hp) Vår 2021 Studietakt 100% Undervisningstid Dag. Studieort. Glimtar från Sandby borg - Arkeologisk forskning pågår För 1600 år sedan föll invånarna i Sandby borg på Öland offer för en brutal massaker. Platsen övergavs och den tragiska händelsen föll i glömska - tills för bara några år sedan Forskning Stockholms universitet bedriver fri grundforskning och obunden tillämpad forskning med hög kvalitet. Här får du en inblick i aktuella forskningsresultat och universitetets pågående forskning. Fri forskning i internationell miljö Faktatillit Öppna föreläsningar Forskning pågår Coronaforskning Skola och utbildning Klimat och miljö Bloggar och poddar Forskardagarna Börja.

Hundra år av svensk arkeologisk forskning i Grekland nu på nätet Ämnesområden. Samhälle & kultur; Hälsa & medicin; Natur & tekni M STENBERGERS STIFTELSE F ARKEOLOGISK FORSKNING - Org.nummer: 8176037029 .På Bolagsfakta.se hittar du kontakt-och företagsinformation, nyckeltal, lön till VD & styrelse m.m Arkeologisk forskning i södra Skåne Motion 1994/95:Ub611 av Tuve Skånberg (kds) av Tuve Skånberg (kds) Under professor Hans Anderssons ledning har Arkeologiska Institutionen i Lund under ett flertal år genomfört ett omfattande forskningsarbete om det medeltida samhället i södra Skåne, det s.k. Ystadsprojektet Aktuell arkeologisk forskning vid Linnéuniversitetet Linnéuniversitetet . Sammanfattning Linnéuniversitetet Fristående kurser (grundnivå) Distans. 7.5 hp. Deltid Kommande starter Distans. Vår 2021. Distans. Höst 2020. Sista ansökan: 2020-10-14.

Kvinnegraver forteller om vikingraid på IrlandForsiden - Kulturhistorisk museumPer Ditlef Fredriksen - Institutt for arkeologi

Arkeologisk forskning, liksom uppdragsarkeo har under de senaste decennierna i allt högre grad börjat använda metoder och tekniker från andra discipliner. I De första svenskarna får vi bland annat träffa forskare som arbetar med genetik, geologi, språkhistoria och kemi för att få en heltäckande bild av de första svenskarna I Skandinavien har människor bott och levt i nästan 15 000 år och varje generation har lämnat spår efter sig. I modern arkeologisk forskning delas mänsklighetens historia in i olika tidsperioder. Mänsklighetens historia är lång. Arkeologens jobb är att studera och tolka de föremål, fragment och strukturer som finns kvar från det förflutna och sätta.. Inlägg om arkeologisk forskning skrivna av Norrbottens museum. Thomas tar sig an Norrbotten forskningsmässigt. Det var inte helt oväntat att Thomas förr eller senare skulle ägna sig åt forskning men han hade problem med att bestämma sig inom vilket ämne

Den svårfångade etniciteten : möjligheter och begränsningar i arkeologisk forskning ; Stig Welinder: Jämtarna och samerna kom först, 166 s., ill., Jamtli Förlag, Östersund 200 Vi finansierar även forskning och arbetar med publik förmedling samt arkeologisk publicering. samt främja utbildning och forskning i arkeologi. På SAU arbetar rutinerade arkeologer och osteologer med lång erfarenhet av uppdragsarkeologi

Arkeologi - umu.s

 1. I testamente den 14 september 1990 förordade Lennart J. Hägglund att all hans kvarlåtenskap skulle tillfalla en stiftelse för arkeologisk forskning och utbildning. Samma dag upprättade han ett stiftelseförordnande och stadgar för Lennart J. Hägglunds Stiftelse för Arkeologisk Forskning och Utbildning. Lennart Hägglund avled år 1991
 2. Picea Kulturarv är ett företag som arbetar med arkeologi, kulturmiljöutredningar och kulturarvet i samhällsplanering. Företaget startade i Dalarna 2015 men kontoret finns numera i Göteborg
 3. Arkeologisk undersökning i kvarteret Sankt Mikael i Lund 2019. Foto: Kulturen. Hur går det till? Med forskning avses systematiskt, kunskapsproducerande och undersökande verksamhet. Forskningen leds av forskarutbildade personer, kan.
 4. En arkeologisk undersökning är en omfattande process. Den synliga och mest påtagliga delen som de flesta kommer i kontakt med är själva fältarbetet, den arkeologiska grävningen. En undersökning föregås alltid av ett beslut från Länsstyrelsen och i uppdraget ingår ytterligare en del förutom själva utgrävningsarbetet - att skriva en rapport
 5. Arkeologisk-historisk forskning sker i samarbete med universitet i Sverige, Danmark, USA och Storbritannien. Pågående forskning handlar bland annat om de textil- och läderföremål som kommer från klädesdräkter från Vasa och att rekonstruera kajutorna i Vasas akter. Forskning och bevarande på Vasamuseet (extern webbplats
 6. Glimtar från Sandby borg - Arkeologisk forskning pågår För 1600 år sedan föll invånarna i Sandby borg på Öland offer för en brutal massaker. Platsen övergavs och den tragiska händelsen föll i glömska - tills för bara några år sedan
 7. arkeologisk utbildning och forskning. Kristina Jennbert. Abstract. Although political governance guides education and research, there are options for researchers, educators and curators to act in the spirit of academic freedom. The deontological ethical guidelines stabilize the archaeological establishment no matter what kind of work. The.

Arkeologiska forskningslaboratoriet - Institutionen för

 1. Den arkeologiska undersökningen är arkeologisk forskning och data presenteras i en rapport och tillgängliggörs för allmänheten och forskarvärlden. Beroende på undersökningens storlek görs olika insatser. Vid stora undersökningar hålls ofta visningar för allmänheten,.
 2. Ur programmet: Från arkeologisk forskning till digitala tidsresor i VR Publicerad 2020-01-26 @ 12:00:31 Konceptet Augmented History har utvecklats från arkeologiska undersökningar och forskningsprojekt kring Gamla Uppsala, och en önskan om att kunna presentera resultaten därifrån på ett engagerande och tillgänglig sätt
 3. Arkeologiska Rapporter Här finner du SAUs rapporter från alla de uppdrag vi har haft genom åren. Rapporterna är sorterade årsvis och listorna fylls på efter hand. Flertalet Vi finansierar även forskning och arbetar med publik förmedling samt arkeologisk publicering
 4. Förutom Kulturens årsbok, enskilda monografier och medverkan i externa publikationer och tidskrifter, så finns flera rapportserier, varav flera är avslutade. Rapporter som inte finns att ladda ner som pdf här på sidan kan rekvireras från Kulturens arkeologer. Kulturmiljörapporter 2013- Från år 2013 finns en gemensam..
 5. Huvudämnet kombineras med andra kulturvetenskapliga ämnen eller med natur- eller samhällsvetenskapliga ämnen. Vid de flesta svenska universitet som erbjuder arkeologi finns nu även kurser på Masternivå. Vill man därefter fortsätta och inrikta sig mot forskning finns forskarutbildning i arkeologi vid universiteten på flera lärosäten
 6. Uppgifterna om utförda arkeologiska åtgärder och arkeologisk forskning gäller till och med år 2006, med reservationer för att någon utförd insats, tolkning eller vetenskaplig artikel inte kommit med i genomgången. En del av det material som produceras på högskolor i form av uppsatser på olika nivåer kommer int
 7. Från ting till text - Teoretiska perspektiv i arkeologisk forskning-boken skrevs 2003-01-01 av författaren Björnar Olsen. Du kan läsa Från ting till text - Teoretiska perspektiv i arkeologisk forskning-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida finabonan.se. Du hittar också andra böcker av författaren Björnar Olsen

mycket grundläggande arkeologiska data saknas fortfarande. Genom Niklas Erikssons forskning de senaste åren har vraket med hög sannolikhet kunnat iden­ tifieras som skeppet Bodekull och därmed också kunnat sättas in i en specifik historisk kontext där kunskapen om själva lämningen kunnat jämföra Forskning kring Värmlands historia: Inom det strikt arkeologiska fältet finns flera avhandlingar om länet: Curry Heimann: Neolitikum i sydvästra Värmland (arkeologiska institutionen vid Göteborgs universitet). Curry lade fram sin avhandling 2004

Stiftelsen Carl Stadlers Fond För Arkeologisk Forskning (802478-5506). Se omsättning, m. Start Forskningsoutput Kunskaulturer och etik i arkeologisk utbildning och forsk... Kunskaulturer och etik i arkeologisk utbildning och forskning. Forskning: Publikationsserier. Namn: Report Series: Förlag: Department of Archaeology and Ancient History, Lund University: Nummer: 101: ISSN (tryckt) 0281-3440 Kontakta oss. Institutionen för Arkeologi och antikens historia LUX, Lunds universitet Box 192 221 00 LUND 046-222 00 00 (vxl) susanne.gustafsson ark.lu s Prefekt Kerstin Lidén prefekten@ark.su.se tfn 08-16 21 64 Ämnesansvarig Antiken Lena Sjögren lena.sjogren@antiken.su.se tfn 08-16 22 34 Ämnesansvarig Arkeolog

Arkeologisk forskning om samisk fortid Odner, Knut (författare) Norska. Ingår i: Framskritt for fortida i Nord i Povl Simonsens fotefar. - 1989. - 82-7142-009-9 ; S. 147-169 Artikel/kapite Meddelanden och Rapporter från Sigtuna Museum . Morr 1 Vikingavägar i öster, del 1, del 2, 1996 Morr 2 Trädgårdsmästaren 6 i Sigtuna, 199 Den arkeologiska forskning som bedrivs i området är i hög utsträckning styrd av ett nationellt tänkande och starkt begränsad av språkbarriärer. Ett viktigt långsiktigt och strategiskt mål för nätverket är att sudda ut, eller åtminstone minska, de begränsningar som nations- och språkgränser idag sätter på utbildning så väl som forskning om samisk kultur

Viking för en dag | Historiska Museet

arkeologi Forskning & Framste

 1. Hans forskning påvisar att israeliterna tillhörde det nomadiska Shasu-folket. De arkeologiska fynden från perioden påvisar dock inte någon större befolkningsökning (befolkningen anses ha uppgått till mellan 50 000 och 100 000 personer)
 2. nen som har med metallframställning att göra, men främst är det järnhanteringens utveckling som kartläggs
 3. Fältarkeologer planerar och utför arkeologiska utredningar och undersökningar, kartlägger och dokumenterar fornlämningar och kulturlandskap. Andra arkeologer arbetar mer med handläggning av ärenden som rör kulturmiljövårdslagen, finansiering av arkeologisk verksamhet, rådgivning i arkeologiska frågor, forskning och utbildning, analyser, fyndhantering med mera
 4. Köper du till exempel ett romerskt mynt av en privatperson finns det en liten risk att du bidrar till plundring och i förlängningen terrorfinansiering. Men överlag bedöms risken som liten att arkeologiska föremål som plundrats av till exempel Islamiska staten sålts i någon större omfattning inom Sverige. Det framgår av en rapport där forskare bedömt omfattningen av handeln me

Pris: 395 kr. häftad, 2003. Skickas inom 5-7 vardagar. Köp boken Från ting till text - Teoretiska perspektiv i arkeologisk forskning av Björnar Olsen (ISBN 9789144024080) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibri lördag 27 oktober 2012 Sjösediment som källa för arkeologisk forskning - att datera en gruvas äldsta historia. Författare: Veronica Palm I arkeologiska sammanhang använder vi oss mer och mer av tvärvetenskaplig metodik där olika slags analyser kompletterar det arkeologiska materialet Pressmeddelande - 28 April 2017 07:00 Skaraborgskeramiker och forskare föreläser om handens kunskap som verktyg för arkeologisk tolknin

Från arkeologisk forskning till digitala tidsresor i VR Konceptet Augmented History har utvecklats från arkeologiska undersökningar och forskningsprojekt kring Gamla Uppsala, och en önskan om att kunna presentera resultaten därifrån på ett engagerande och tillgänglig sätt Arkeologisk forskning och kulturmiljövård med maritim inriktning : föredrag hållna vid ett symposium i Uddevalla den 21-22 oktober 1999 / Staffan von Arbin (red.). Arbin, Staffan von, 1972- (redaktör/utgivare) Alternativt namn: Von Arbin, Staffan, 1972- Bohusläns museum (utgivare) ISBN 9176861945 Publicerad: Uddevalla : Bohusläns museums förlag, 200 M Stenbergers stiftelse för arkeologisk forskning. ÄNDAMÅL. Till främjande av vetenskaplig forskning inom nordeuropeisk arkeologi. Understöd kan utgå för olika slag av forskningsuppgifter, för studieresor och för främjande av internationella forskningskontakter De arkeologiska undersökningarna ger en kontinuerlig insamling och uppbyggnad av kunskap - för allmänheten, myndigheterna och arkeologisk forskning Läs mer: Arkeologi . Våra antikvarier arbetar med kulturhistoriskt intressanta byggnader, bebyggelsemiljöer och trädgårdar Under Arkeologi B fördjupar du dig i frågor kopplat till människan och samhället. Du lär dig mer om arkeologisk forskning och genomför ett mindre vetenskapligt arbete. Genom ett fältarbete får du fördjupa dig i hur en arkeologisk undersökning går till. Du får även bekanta dig med kulturmiljövården genom studiebesök till bland annat museer och myndigheter

Arkeologi Riksantikvarieämbete

 1. Forskning och innovation Tillsammans för tåg i tid Styrande dokument, regelverk och krav Varför behövs en uppförandekod? Materialförsörjning tekniskt godkänt material Meny PM avseende arkeologisk utredning kompl steg 1. Bilagor till samrådshandling. 1
 2. Arkiv för nordisk filologi är en vetenskaplig tidskrift om nordiska språk. Här publiceras filologiska och lingvistiska artiklar om de nordiska språken och om äldre nordisk litteratur. Ända sedan tidskriften började ges ut 1883 har den varit en naturlig mötesplats för de senaste rönen inom den språkhistoriskt och filologiskt inriktade forskningen inom Norden
 3. Forskning Historiska Musee
 4. Urdar. En forskningsinfrastruktur för arkeologisk ..

Vad är arkeologi? Aktuell arkeologisk forskning vid

M STENBERGERS STIFTELSE F ARKEOLOGISK FORSKNING Info

SMARTSTIEN

Historik - hagglundsstiftelse

Krognoshuset – WikipediaSveriges snyggaste bulle | Historiska MuseetDagens lunch v 10 klbonder_9423437_artikel | Historiska Museet
 • Navring volvo v70.
 • Ken nikon d610.
 • Halloween spöke mall.
 • Remax karriere.
 • Översätt spanska till svenska.
 • Hockey vm 2014.
 • Tennarmband stockholm.
 • Bra låtar 2017.
 • Europa league biljetter.
 • Tema superhjältar.
 • Barrie james o'neill instagram.
 • Bring express.
 • Why move to malta.
 • Bilsalongen geneve.
 • Gråzon serie.
 • Bygga redskapsbod ritning.
 • Varför singel.
 • Gustav klimt freundinnen.
 • Svårt att flytta hemifrån.
 • Windows version 1703.
 • Elster wine mac.
 • 1 kg amfetamin pris.
 • Stockholms stadsmission fond.
 • Vad händer med kroppen när man flyger.
 • Klass definition.
 • Könsbyte barn.
 • Wartburg 312 300 ht.
 • Spjälskydd ng baby.
 • The walking dead season 8 watch online 123movies.
 • Plague inc evolved free.
 • Lägga igen öppna diken.
 • Cammy.
 • Bly isotop.
 • Emotional intelligence daniel goleman.
 • Jula karlskoga.
 • Kvinnliga psykopater bok.
 • Water framework directive goals.
 • Minskade fosterrörelser vecka 28.
 • Saga wohnungen harburg.
 • Randka w ciemno recenzja filmu.
 • Vegansk frukost smoothie.