Home

Filosofi grundkurs

Praktisk filosofi: Grundkurs Praktisk filosofi: Grundkurs Kurs Grundnivå 30 högskolepoäng (hp) Höst 2020 Vår 2021 Studietakt 100% Undervisningstid Dag. Studieort Göteborg. Visa mer. Undervisningsform Campus. Undervisningsspråk Svenska. Start/slut 31 aug 2020 - 17 jan. Filosofi, grundkurs - Distans Live Filosofi är en intellektuell disciplin som ända sedan antikens Grekland behandlat olika former av frågor och funderingar. Vissa frågor och funderingar diskuteras fortfarande inom filosofin medan andra numera kan delas in inom andra ämnesområden Grundkursen i teoretisk filosofi ger dig en första inblick i dessa problem och olika förslag till lösningar på dem. Kursen ger dig också de grundläggande verktygen och färdigheterna du behöver för att själv tänka vidare på sådana frågor Teoretisk filosofi: Grundkurs Den teoretiska filosofin berör sådant som gränserna för möjlig kunskap, språkets förhållande till världen och tänkandet, sambandet mellan ens subjektiva medvetande och ens fysiska hjärna, vad sanning är egentligen, vilka slutsatser man egentligen kan dra av det man tror är sant och andra frågor inom kunskapsteori, medvetandefilosofi, språkfilosofi.

Praktisk filosofi: Grundkurs Kurs 30 högskolepoäng På denna sida: Översikt; Behörighet & urval; Anmälan & antagning; Kursen introducerar den praktiska filosofins problem och arbetsmetoder. Frågor om värderingars och handlingars natur (på individ och samhällsnivå) är centrala Filosofi är till sin natur ett disciplinerat kritiskt tänkande som riktar in sig på grundläggande antaganden som vi ofta utgår ifrån och tar för givna. Filosofistudenter får lära sig att tänka kritiskt omkring sådana antaganden, och de problem de ger upphov till, bl.a. inom etik och i uppfattningar om verklighetens och kunskapens natur FTEA12, Teoretisk filosofi: Grundkurs, 30 högskolepoäng Theoretical Philosophy: Level 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle Huvudområde Fördjupning Teoretisk filosofi G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskarav • • Filosofi består av praktisk filosofi och teoretisk filosofi. Båda ämnena är teoretiska och hänger nära samman med varandra, men handlar delvis om skilda frågor. Inom praktisk filosofi studeras grundläggande frågor som rör människans praktik och handlingar. Av särskilt intresse är begrepp som rationalitet, normer och värderingar

FACE Steg 1 - Grundkurs - Dermarome

Distansutbildningar inom filosofi finns idag som på universitet och högskola, som yrkesutbildning och som vuxenutbildning. Välj vilken som passar dig bäst. Efter din utbildning kommer du ha investerat i både tid och pengar och har ökat dina chanser att få jobb i framtiden Filosofi handlar om de livsfrågor som är av vikt för alla människor. Filosofin ger bildning - den medverkar till att den egna personligheten utformas. Målet för filosofi formulerades av Sokrates som Känn dig själv! Filosofihistorien är full av kända namn: Platon, Aristoteles, Descartes, Kant, Hegel, Kirkegaard, Marx, Sartre Välkommen till kurserna FP1100 Praktisk filosofi: grundkurs, LGFI32 Filosofi 3 för gymnasielärare och LGFI41 Filosofi 4 för gymnasielärare

Grundkurs i EFT (externship), kurs emotionellt fokuserad

Studieavgiften för Praktisk filosofi: Grundkurs är 55 000 SEK. Sidansvarig: anna.ostberg fil.lu se | 2020-06-15 Humanistiska och teologiska fakultetern Praktisk filosofi: Grundkurs. Kursen ger dig en överblick över centrala problem och teorier inom den praktiska filosofin. Praktisk filosofi behandlar frågor om normer, värderingar och ideologier. Till centrala undervisnings- och forskningsområden hör moralfilosofi. Vi är landets största filosofiska institution och utbildar hundratals studenter varje år

Praktisk filosofi: Grundkurs Göteborgs universite

 1. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube
 2. Grundkurs i teoretisk filosofi FT1100. Vi börjar kursen med två parallella moment. Dels en introduktionskurs på 7,5 hp där vi visar på karaktären hos specifikt filosofiska frågor och filosofiska resonemang, med exempel från några av den teoretiska filosofins huvudsakliga områden
 3. istisk filosofi, 7,5 hp Fe
 4. filosofi, estetik och religionsfilosofi, Färdighet och förmåga Humanistiska och teologiska fakulteterna FPRA12, Praktisk filosofi: Grundkurs, 30 högskolepoäng Practical Philosophy: Level 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle Huvudområde Fördjupning Praktisk filosofi G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskarav • • • •
 5. 202710 Filosofins historia. Grundkurs: 30 poäng. Moment 2:4 (Distanskurs) Momentet motsvarar 7,5 högskolepoäng. Kursens första moment behandlade kritiskt tänkande - en introduktion till filosofins metoder och begrepp

Filosofi, grundkurs - Distans Live - Folkuniversitete

Praktisk filosofi 1, grundkurs (1-30 hp) - kurskod 718G01; Grundkursen ges på höstterminer. Ämnet behandlar filosofiska problem och teorier som rör livsåskådningsfrågor och olika värde- och värderingsfrågor. Grundkursen utgörs av ett antal delkurser med inriktning mot argumentationsteori, filosofihistoria och moralfilosofi Kursöversikt teoretisk filosofi. Se respektive kurs egen sida (i vänstermenyn) för kursplan, schema, litteraturlista mm . Teoretisk filosofi 1, grundkurs (1-30 hp) kurskod: 720G01; Grundkursen ges varje termin. En första delkurs introducerar logik och språkteori och är avsedd att tillhandahålla begreppsliga verktyg för de vidare studierna Grundkursen i teoretisk filosofi består av fyra moment: Introduktion till teoretisk filosofi (itf), Klassiska problem (kp), Tidig analytisk filosofi (taf), samt Kunskapsteori (kust). Delkurser 1. Introduktion till teoretisk filosofi (Introduction to theoretical philosophy), 7,5 hp Betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U Teoretisk filosofi Grundkurs, GU 30hp. Medvetandefilosofi, Representation och minne i neurala nätverk, Artificiell intelligens och mänskligt tänkande . Praktisk filosofi Grundkurs, GU 30hp. Moralfilosofins historia, Etik, Politisk filosofi, Rättsfilosofi, Religionsfilosofi, Estetik Energi och Miljö, Distansutbildning Högskolan Gotland 7,5h TEORETISK FILOSOFI 1, GRUNDKURS BESLUTAD 2(4) Grundkurs i vetenskapsteori, 7, 5 HP Under kursen lär sig studenten att arbeta med vetenskapsteoretiska begrepp som lag, hypotes, hypotesprövning, orsak och förklaring. Kursen utgår från kunskapsteoretisk

Teoretisk filosofi: Grundkurs Göteborgs universite

Postadress Lunds universitet, Box 192, 221 00 Lund Besöksadress LUX, Helgonavägen 3 Telefon 046-222 75 90 Fax 046-222 44 24 E-post fil@lu.se Webbadress www.fil.lu.se Filosofiska institutionen LITTERATURLISTA, HT2020: FTEA12, Teoretisk filosofi, grundkurs, 30 hp Fastställd av Filosofiska institutionens studierektor 2020-07-2 Grundkursen i praktisk filosofi består av fem delkurser: Introduktion till praktisk filosofi, Moralfilosofins historia, Normativ etik, Metaetik och Politisk filosofi. Delkurser 1. Introduktion till praktisk filosofi (Introduction to practical philosophy), 7,5 hp Betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U

Teoretisk filosofi: Grundkurs, Göteborgs universite

 1. Praktisk filosofi 1, grundkurs Fristående kurs 30 hp Basic Course in Practical Philosophy 718G01 Gäller från: Fastställd av Filosofiska fakultetens kvalitetsnämnd Fastställandedatum 2007-03-16 Revideringsdatum 2011-03-16 DNR 127/07-41 BESLUTAD 1(4) LINKÖPINGS UNIVERSITET FILOSOFISKA FAKULTETEN
 2. Praktisk filosofi: Grundkurs Lunds universite
 3. Filosofi A - umu.s
 4. FTEA12, Teoretisk filosofi: Grundkurs, 30 högskolepoäng
 5. Filosofi - Stockholms universite
 6. Distansutbildningar inom filosofi
Hedvig Ekblom - Administratör - Avonova - företagshälsa

Kurser i filosofi. Filosofikurser - Folkuniversitete

Filosofi grundkurs - YouTub

Kurser i Teoretisk filosofi: Filosofi: IKK: Linköpings

Ashtanga Yoga » Nacka Yoga StudioLärjunge och filosof? | RoseniuskyrkanMotiverande Samtal – grundutbildning - HumanovaShamballas visdom – SolkarinaLean-konceptet-arkiv - Saltå Kvarn
 • Fiberhavregryn lchf.
 • Bröstvårtskräm bäst.
 • Lugnt vatten sel.
 • Nhl season 2018 19.
 • Nobel tragedi.
 • Hur långt innan ska man vara på en konsert.
 • Carfi router.
 • Amerigo vespucci historiesajten.
 • Tingsgården jakt.
 • Kafka betydelse.
 • Matematik 1 gu.
 • Få igång ägglossning efter förlossning.
 • Psycho norman bates.
 • Vad menas med levnadsvanor.
 • Hokkaido valp.
 • 60 cm mellan bänkskiva och överskåp.
 • Yamaha yz 250 на части.
 • Pages free download.
 • Port douglas.
 • Me3 time sensitive missions.
 • Män som inte visar känslor.
 • Havrekuddar utan socker.
 • Månadshoroskop.
 • Blåregn giftig.
 • Partnervermittlung 50 senioren.
 • Navring volvo v70.
 • Polkaholix freiheit 15.
 • Grilla hälleflundra temperatur.
 • Windows live essentials download.
 • Adoptioner inom sverige.
 • Jylland städer.
 • Einzimmerwohnung freiburg mieten.
 • Kulturella skillnader inom sverige.
 • Vr movies netflix.
 • Gröna växter som tål direkt solljus.
 • Samsung missade samtal.
 • Kända porträttfotografer.
 • Blodkärl engelska.
 • Hugh laurie blackadder.
 • Inkifi calculator.
 • Störtebeker öl.